Třídní akce

Pořádáme třídní akce a moc nás to baví!

Svatý Václav na Václaváku

vaclavday003Jak by se nám žilo za vlády knížete Václava? Čím je postava svatého Václava významná a jaké byly jeho poslední okamžiky podle legendy, kterou každý z nás slyšel už v dětství? Jak přesně zabití svatého Václava proběhlo a kdy k němu došlo? Otázky, na něž existuje řada odpovědí.

Od počátku školního roku si žáci řadou aktivit připomněli významný Den české státnosti 28. září. Projekt o knížeti Václavovi probíhal napříč spektrem všech učebních předmětů a děti tak se zájmem zpracovaly historické informace. Vytvořily naučné prezentace, slyšely svatováclavské písně, chorál i staroslověnské legendy. Vznikla výtvarná díla i keramické výrobky, kterými prokázaly svou znalost způsobu života, staveb, dobového oblečení i zbraní této doby.

Číst více...

Na jedné lodi

adaptak1V měsíci září se naši šesťáci potkali na jedné lodi v rámci adaptačního programu. Do 6. ročníků přibyli noví žáci, kteří se zábavnou formou seznámili nejen se svými novými spolužáky, ale také s novými třídními učitelkami. Program žákům nabídnul formy zážitkové pedagogiky, dramaterapie nebo muzikoterapie. Vyzkoušeli si týmové úkoly, které podpořily přátelskou atmosféru ve třídě.

Mgr. Lucie Sokolová, metodička prevence

Sv. Václav na Václavském náměstí

vaclavday002Svátek svatého Václava se na naší škole každoročně připomíná výrazněji než jinde. Jinak tomu ani být nemůže, vždyť máme tohoto českého patrona i ve znaku.

Letos jsme pro žáky druhého stupně připravili projektové vyučování, které bylo prodchnuto vůní bylinek. Jednotlivé ročníky si nejprve připomněly osobnost našeho světce. V dalších hodinách se potom pustily do různě zaměřených projektů. Šestý a sedmý ročník se ponořil do tajů lidového léčitelství středověku, děti vyráběly magický škapulíř, v jiných třídách se vařil bylinkový čaj, mátové aroma se linulo po celé škole. Vyšší ročníky pak tvořily především výtvarně. Osmáci zpracovali velkoformátové mozaiky se svatováclavskou tematikou, deváté třídy navrhovaly vlastní znak školy.

Číst více...

Centrum tradiční lidové kultury

centrum 1Koncem září navštívila třída 4. A nedávno otevřené Centrum tradiční lidové kultury, kde je pro žáky připravená spousta vzdělávacích programů.

My jsme si vybrali Regionální zvyky a lidové písně. Pan Mgr. Milan Noha se oblékl do horáckého kroje a na kamenném nádvoří nás přivítal zdejším nářečím.

Číst více...

Evropský týden jazyků

tydenjazyku6Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se naše škola zapojila do oslav Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Žáci 3. – 9. ročníku se v rámci oslav zapojili do projektového vyučování, kterému věnovali celý týden v rámci hodin cizích jazyků.

Jejich úkolem bylo zpracovat projekt na zadané téma a na závěr svůj projekt odprezentovat před svými spolužáky. Představovali se projekty o zvířecích farmách, zoologických zahradách, oblečení, návrhy domů a měst, o kterých bychom se mohli dočíst snad jen ve vědecko-fantastické literatuře. Nejstarší žáci potom představovali známé osobnosti a anglicky mluvící země.

Číst více...

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně

planet 3V pátek 24. září navštívili žáci 3. B a 4. A Hvězdárnu a planetárium v Brně. Vybrali si představení nazvané Astronaut 2D. Společně s astronautem, který byl jejich průvodcem, tak mohli prozkoumat vesmír na palubě raketoplánu i Mezinárodní kosmické stanice. Měli možnost vyzkoušet si na centrifuze stav přetížení i následné beztíže. Dozvěděli se, co se během těchto jednotlivých fází letu děje uvnitř lidského těla.

Číst více...

Pasování čtenářů z 1. A

ctenariV pátek 21. května proběhlo ve školním divadle slavnostní setkání žáků 1. A  s králem Otou I. z Království čtenářů, aby je pasoval svým mečem  na čtenáře. Královské role se skvěle zhostil pan zástupce ředitele školy  PaedDr. Zdeněk Čurda. 

Číst více...

Nepřehlédněte!

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru