Třídní akce

Pořádáme třídní akce a moc nás to baví!

Batůžkový projekt pro africké děti

batuzkyV období od 20.12.2019 do 25.2.2020 probíhala na naší škole pod záštitou Mery´s Meals sbírka batůžků a dalšího školního vybavení pro děti z Afriky.
Charitativní organizace Mery´s Meals se věnuje pomoci dětem v nejchudších státech světa. Z vybraných peněz se financuje jídlo pro děti v místě jejich vzdělávání (momentální náklady na stravu pro jedno dítě činí 450 Kč ročně). K dnešnímu dni krmí 1 667 067 dětí v 18 státech.

Číst více...

Projektový den v 5. C

porjekt5c009V hodinách vlastivědy už několik týdnů putujeme po Evropě. Poznáváme evropská pohoří, nížiny, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a zejména polohu jednotlivých států a jejich hlavních měst. Práce na projektu o Evropě začala rozdělením dětí do skupin. V rámci domácí přípravy začaly vyhledávat, shromažďovat a třídit informace k tomuto tématu.

Číst více...

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

mluvciV průběhu prvního pololetí měli žáci naší školy možnost ověřit si v hodinách anglického jazyka své znalosti v komunikaci s rodilým mluvčím Aaronem O´Phillipsem. Aaron, jak mu všichni říkali, s žáky komunikoval v angličtině, pokládal jim nejrůznější otázky a snažil se s nimi v rámci konverzace procvičit základní gramatické jevy. Žáci tak měli jedinečnou možnost rozšířit si slovní zásobu, prohloubit své poznatky z anglické gramatiky a ztratit ostych v komunikaci s rodilým mluvčím.

Číst více...

Lyžařský kurz 7.C a části 7.A

hory01Druhé pololetí jsme letos zahájili lyžařským kurzem. Jako v posledních několika letech byl našim cílem Karlov – lyžařské středisko v Jeseníkách a chata MENDELU. Přivítal nás déšť a téměř zelené louky a něco málo sněhu na sjezdovkách. Naštěstí to trvalo jen jeden den a sněhová nadílka proměnila hory do tradiční zimní podoby.

Číst více...

Za vysvědčení do Labyrintu

labyrint025Děvčata a kluci z 3. C oslavili pololetní vysvědčení v herně pro děti. Strávili zde hodinu a půl na prolézačkách, skluzavkách, skákacím hradu a dalších atrakcích. Do školy se všichni vraceli unavení, ale velmi spokojení.

Číst více...

Vánoční projekt

projekt4Závěr roku 2019 byl na druhém stupni naší školy letos pojat poněkud netradičně. Adventní čas jsme žákům zpestřili Vánočním projektem, jehož součástí byly čtyři různorodé aktivity. Každá třída tak postupně vyráběla dekorační vánoční věnec a přáníčka, pobavila se u pohádkového kvízu, potrápila své hlavičky nad cizojazyčnými křížovkami a zakusila nelehký úděl cukrářů při výrobě nepečeného cukroví.

Číst více...

Vánoční zpívání na schodech

schody3Každoroční vánoční koncert žáků 2. stupně na naší škole proběhl dne 19. prosince 2019. V dopoledním vyučování si poslechli vánoční písně všichni žáci školy a odpoledne byl koncert určen pro rodiče a přátele školy. Každoročně nás poctí svou návštěvou i bývalí studenti, což nás všechny velmi těší.

Letošní koncert byl opět neformálně rozdělen na dvě části. V první z nich žákyně zpívaly lidové koledy, ve druhé pak zazněly moderní písně, některé i v angičtině. Letos byla novinkou například skladba Jsou svátky, jíž jsme chtěli vzdát hold Mistru Karlu Gottovi. Další premiéru měla píseň Vánoce na míru Ewy Farné či Kapří requiem od skupiny Jablkoň.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru