Třídní akce

Pořádáme třídní akce a moc nás to baví!

Setkání se spisovatelkou

spisovatelka1Kniha pocitů, Každý bulí nad cibulí, Žvanda a Melivo, Nauč Edu abecedu, Dům za mlhou, Největší přání, Až se ucho utrhne, Aport, Fousku! Ó, ó, ó, vajíčko! A pak se to stalo! Autorkou těchto knih pro děti, a mnohých dalších, je paní Ester Stará.

Číst více...

Exkurze osmého ročníku

antropos1Každoroční návštěva brněnského Technického muzea a Anthroposu proběhla letos dne 14. listopadu 2023. Žáci osmého ročníku zahájili svou exkurzi technikou a fyzikou při prohlídce expozice výpočetní techniky, kde například poprvé uviděli logaritmické pravítko či klávesový sčítací stroj, sálový počítač MINSK a mladší IBM. Seznámili se s děrnoštítkovou technikou nebo samočinnými počítači nulté generace.

Číst více...

Den stromů

den stromu_01Projektový den ve 2. C umožnil žákům poznat stromy a les doslova všemi smysly. Úkol dne zněl: Pracuj, objevuj, zkoumej, přivoň si, vyzkoušej, porovnávej a užívej si. Děti zhlédly video o tom, jaký význam má les a „jak jít správně do lesa na procházku". Také se zaměřily dopodrobna na naši největší sovu, výra velkého. Zpívaly a poslouchaly písničky o lese, rozeznávaly hlasy ptáků, přečetly si bajku Nemocný strom.

Číst více...

Den stromů v oboře v Lesonicích

lesonice 1c_01Děti z 3.B a 3.C prožily krásný podzimní den v Oboře v obci Lesonice. Pracovníci Lesů České republiky pro ně na deseti stanovištích připravili zajímavé aktivity týkající se přírody. Děti si vyzkoušely, jak se sází strom, vyrobily budku pro ptáky, našly kůrovce, sojku a straku, viděly koně při stahování dřeva, dravé ptáky, sovy, poznávaly stromy, obdivovaly paroží nebo si zopakovaly, jak správně třídit odpad. Také špekáčky, které si opekly, všem chutnaly. Akce se velmi vydařila.

Číst více...

Prvňáčci na dopravním hřišti

dopravko2Žáci si zážitkovou formou vyzkoušeli pravidla silničního provozu na dětském dopravním hřišti v Borovině. Všichni si to moc užili, nikdo se nezranil. Až se bude ve 4. ročníku skládat zkouška na řidičský průkaz na kolo, budou mít děti již náskok a dopředu nasbírané zkušenosti.

Autorka: Mgr. Soňa Pospíšilová

Kaštanobraní

8Po vzoru Bramborobraní jsme se ve třídě 1. C rozhodli uspořádat výukově netradiční den a nazvali jsme ho Kaštanobraní. Za pomoci rodičů jsme nasbírali nejen mnoho kaštanů, ale i lískových a vlašských ořechů. A protože umíme už psát i první písmenka a číslice, využili jsme kaštany k procvičování. Na kaštany jsme psali písmenka, modelovali z nich číslice, procvičovali pořadí prvků.

Číst více...

Prvňáčci z 1.C se učí svá první písmenka a číslice všemi smysly

05Naši prvňáčci z 1. C se ke konci září naučili číst svá první písmenka a číslice. A protože by správné vyvození mělo probíhat za pomoci všech smyslů, vyzkoušeli si i práci s plastelínou. Šlo jim to moc dobře, i když pak nacházeli plastelínu na různých místech, a někteří si ji dokonce odnesli i kousek domů - za nehty. Posuďte však sami, jak byli šikovní. :-)

Číst více...

Nepřehlédněte!

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru