Třídní akce

Pořádáme třídní akce a moc nás to baví!

4. C ve vězení !!!

policie copyPřestože nebývá zvykem, aby se člověk volně procházel v prostorách třebíčského oddělení Policie České republiky, třídě 4. C se to 14. října poštěstilo. Nprap. Roman Hlouch se svými kolegy ukázal dětem kamerový systém, odkud je řízena činnost třebíčského obvodního oddělení.

Nechal děti nahlédnout do policejního vozu v garážích, seznámil je s dovednostmi služebních psů, dovolil vyzkoušet uniformu i pracovní pomůcky a trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy všech žáků.

Číst více...

Václavský den v keramické dílně

keramika vaclav01V pondělí 27. 9. 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování na téma „Svatý Václav“. Připojili jsme se s naší keramickou dílnou také a vyráběli „Václavy“. Prvňáčci a druháčci tvořili sami sebe jako knížata a kněžny. Děti ze třetích a čtvrtých ročníků to už měly těžší, protože jejich úkolem bylo vypodobnit přímo samotného patrona české země. Keramické obrázky se všem moc povedly a byly ozdobou školní výstavky během voleb.

Autorka: Radka Adámková

Číst více...

Městská policie u prvňáků

policieV pondělí 4. října navštívila žáky všech prvních ročníků strážmistrině Zuzana Jančářová, preventistka sociálně patologických jevů. Seznámila děti s pracovní náplní zaměstnanců Městské policie, se služební uniformou i technickou výbavou policejního pracovníka. Děti si připomněly základní pravidla silničního provozu, naučily se bezpečnostní klubíčko, které chrání při napadení psem a dostaly spoustu jiných užitečných rad do života.

Číst více...

Svatý Václav na Václaváku

vaclavday003Jak by se nám žilo za vlády knížete Václava? Čím je postava svatého Václava významná a jaké byly jeho poslední okamžiky podle legendy, kterou každý z nás slyšel už v dětství? Jak přesně zabití svatého Václava proběhlo a kdy k němu došlo? Otázky, na něž existuje řada odpovědí.

Od počátku školního roku si žáci řadou aktivit připomněli významný Den české státnosti 28. září. Projekt o knížeti Václavovi probíhal napříč spektrem všech učebních předmětů a děti tak se zájmem zpracovaly historické informace. Vytvořily naučné prezentace, slyšely svatováclavské písně, chorál i staroslověnské legendy. Vznikla výtvarná díla i keramické výrobky, kterými prokázaly svou znalost způsobu života, staveb, dobového oblečení i zbraní této doby.

Číst více...

Na jedné lodi

adaptak1V měsíci září se naši šesťáci potkali na jedné lodi v rámci adaptačního programu. Do 6. ročníků přibyli noví žáci, kteří se zábavnou formou seznámili nejen se svými novými spolužáky, ale také s novými třídními učitelkami. Program žákům nabídnul formy zážitkové pedagogiky, dramaterapie nebo muzikoterapie. Vyzkoušeli si týmové úkoly, které podpořily přátelskou atmosféru ve třídě.

Mgr. Lucie Sokolová, metodička prevence

Sv. Václav na Václavském náměstí

vaclavday002Svátek svatého Václava se na naší škole každoročně připomíná výrazněji než jinde. Jinak tomu ani být nemůže, vždyť máme tohoto českého patrona i ve znaku.

Letos jsme pro žáky druhého stupně připravili projektové vyučování, které bylo prodchnuto vůní bylinek. Jednotlivé ročníky si nejprve připomněly osobnost našeho světce. V dalších hodinách se potom pustily do různě zaměřených projektů. Šestý a sedmý ročník se ponořil do tajů lidového léčitelství středověku, děti vyráběly magický škapulíř, v jiných třídách se vařil bylinkový čaj, mátové aroma se linulo po celé škole. Vyšší ročníky pak tvořily především výtvarně. Osmáci zpracovali velkoformátové mozaiky se svatováclavskou tematikou, deváté třídy navrhovaly vlastní znak školy.

Číst více...

Centrum tradiční lidové kultury

centrum 1Koncem září navštívila třída 4. A nedávno otevřené Centrum tradiční lidové kultury, kde je pro žáky připravená spousta vzdělávacích programů.

My jsme si vybrali Regionální zvyky a lidové písně. Pan Mgr. Milan Noha se oblékl do horáckého kroje a na kamenném nádvoří nás přivítal zdejším nářečím.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru