Učíme se v přírodě I

logo-krajNázev projektu: Učíme se v přírodě 

Číslo projektu: FV01815.0014

Zahájení projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 29. 4. 2018

Délka realizace: 16 měsí

Celkové náklady na projekt: 66 000,- Kč

Výše podpory: 46 000,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v grantovém programu Životní prostředí 2016.

Cíle projektu:

 • doplnit realizovanou přírodní zahradu o nové požadované prvky (sluneční hodiny, smyslový chodník, ovocná zahrad
 • certifikace přírodní zahrady
 • zavedení systému komunitního kompostování ve škole
 • spojení teoretické a praktické výuky EVVO
 • zodpovědné třídění odpadu

Konkrétní aktivity:

 • certifikace přírodní zahrady
 • třídění odpadu ve třídách, kompostování bioodpadu na školní zahradě
 • návštěva Čistírny odpadních vod v Třebíči a společnosti ESKO-T
 • aktivní podpora akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
 • návštěva unikátního technického díla těžebních lokalit a rekultivované krajiny na Mostecku
 • land art s MŠ
 • soutěž Druhá šance
 • návštěva Alternátoru – ekotechnického centra Třebíč

Projekt Učíme se v přírodě I navazuje svým obsahem na školní projekty s environmentální tematikou. Tímto nabízíme žákům v jednotlivých ročnících různé aktivity, které přirozeným způsobem rozvíjejí kladný vztah k přírodě a učí k úctě ke všem složkám životního prostředí a její ochraně.