Pronájmy


Zájmová tělovýchova

Podrobnosti k pronájmu tělocvičny domlouvejte, prosím, s paní Janou Szebistovou (správce tělocvičny), možno volat po 14:00 hod. na číslo 604 115 219.

Sepsání smlouvy poté domlouvejte s paní asistentkou ŘŠ Šárkou Gothardovou (tel.: 568 839 351).

Ceny za pronájem prostor pro zájmovou tělovýchovu:

  • multifunkční hřiště: 200,- Kč za hodinu
  • tělocvična (stará): 250,- Kč za hodinu
  • nová tělocvična: 400,- Kč za hodinu
  • malá tělocvična (relaxační): 150,- Kč za hodinu