Asistentky pedagoga

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Jarmila Kapinusová
asistentka pedagoga - 5. A
Zuzana Matějíčková
asistentka pedagoga - 6. A
Jitka Papírníková
asistentka pedagoga - 6. B
Ilona Pavlátová
asistentka pedagoga 3. B
Mgr. Inka Maxová
asistentka pedagoga - 8. B
Monika Válková
asistentka pedagoga - 1. A
Jana Vostalová
asistentka pedagoga - 3. C