Digitální učební pomůcky 2022

robotikaPRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO CÍRKEVNÍ A SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA PRO ROK 2022 - částka 570 000,- Kč, robotické stavebnice, hydroponická stavební laboratoř, červenec, srpen 2022