Zaměstnanci školy

Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Pavel Blažek
ředitel školy
Mgr. Jaroslava Zemánková
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
PaedDr. Zdeněk Čurda
zástupce ředitele pro I. stupeň

Učitelé I. stupeň

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iveta Cahová
3. A
Mgr. Jiří Dobeš
učitel ŘKN
Mgr. Bohumila Folberová
5.B
Mgr. Petra Charvátová
2. A
Mgr. Hana Chlupáčková
2. B
Mgr. Eva Koudelová
4. A
Mgr. Michaela Krotká
2. C
PhDr. et Bc. Soňa Pospíšilová
1. A
Mgr. Petra Soboňová
3. C
Mgr. Jitka Sobotková
4. B
Mgr. Monika Švaříčková
3. B
Mgr. Marcela Tomková
4. C
Mgr. Petra Tomková
1. C
Mgr. Alena Vitoušová
1. B

Učitelé II. stupeň

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Vladimír Brázda
zastupující TU pro 6. ročník
Mgr., Ing. Andrea Čechová
6. C
Mgr. Alena Dokulilová
9. A
Mgr. Zuzana Dreslerová
Mgr. Petr Florián
6. A
Mgr. Ivana Holčapková
5. A
Dott. Sara Juránková
zastupující TU pro 7. ročník
Mgr. Ilona Krátká
9. B
Mgr. Jiří Matoušek
Mgr. Lenka Musilová
7. B
Mgr. Kristýna Nedvědická
8. C
Mgr. Markéta Pavlíková
8. B
Mgr. Martin Pleskač
7. C
Mgr. Helena Prušová
Mgr. Lucie Sokolová
7. A, metodik prevence SPJ
Mgr. Olga Svobodová
6. B
Mgr. Jindřiška Špačková
8. A, správce ICT
Mgr. Renata Špačková
zastupující TU pro 9. ročník, VP
Mgr. Markéta Švecová
zastupující TU pro 8. ročník
Mgr. Jaroslav Trnka
Mgr. Petr Veleba
správce ICT
Mgr. Wanda Velebová
9. C

Zaměstnanci ŠD, ŠK

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Radka Adámková
ŠD V
Monika Čermáková
ŠD I
Iveta Kalinová
ŠD VII
Michaela Králová
ŠD VI
Irena Nahodilová
ŠD IV
Zuzana Suchánková
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, ŠD III
Lenka Vorlíčková
ŠD II
Petra Nedvědická
ŠK

Asistentky pedagoga

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Jarmila Kapinusová
asistentka pedagoga - 5. A
Zuzana Matějíčková
asistentka pedagoga - 6. A
Jitka Papírníková
asistentka pedagoga - 6. B
Ilona Pavlátová
asistentka pedagoga 3. B
Mgr. Inka Maxová
asistentka pedagoga - 8. B
Monika Válková
asistentka pedagoga - 1. A
Jana Vostalová
asistentka pedagoga - 3. C

Výchovný poradce

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Renata Špačková
zastupující TU pro 9. ročník, VP

Provozní zaměstnanci

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Věra Bělková, DiS.
ekonomka školy
Šárka Gothardová
asistentka ředitele školy
Leoš Dokulil
školník
Lenka Křivánková
uklízečka
Jana Kubová
uklízečka
Alena Nejedlá
uklízečka
Marcela Němcová
uklízečka
Jitka Palíková
uklízečka
Jana Szebistová
správce sportovního areálu

Personál školní jídelny

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Radka Benáčková
pracovnice ŠJ
Jana Krotká
vedoucí kuchařka
Jana Fruvirtová
pracovnice ŠJ
Lenka Kudláčková
vedoucí ŠJ
Lenka Matoušková
pracovnice ŠJ
Irena Měrková
pracovnice ŠJ
Jaroslava Pavlusiková
pracovnice ŠJ