Učitelé I. stupeň

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iveta Cahová
3. A
Mgr. Jiří Dobeš
učitel ŘKN
Mgr. Bohumila Folberová
5.B
Mgr. Petra Charvátová
2. A
Mgr. Hana Chlupáčková
2. B
Mgr. Eva Koudelová
4. A
Mgr. Michaela Krotká
2. C
PhDr. et Bc. Soňa Pospíšilová
1. A
Mgr. Petra Soboňová
3. C
Mgr. Jitka Sobotková
4. B
Mgr. Monika Švaříčková
3. B
Mgr. Marcela Tomková
4. C
Mgr. Petra Tomková
1. C
Mgr. Alena Vitoušová
1. B