IKT 2023 - Program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina

kraj-vysocinaNázev projektu: Portál občana 2023, Základní škola Třebíč, Horka-Domky

Cílem projektu je zavedení elektronických služeb veřejné správy pro svépomocné řešení občany/zákonnými zástupci. V případě Základní školy Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 se jedná o zavedení dvou služeb, které budou realizován

A. žádost o přijetí do 1. tříd / žádost o odklad - přihlášení, - stav žádosti

B. přihlášení ke stravování/zrušení stravování, - přihlášení služby, - stav přihlášky, - zrušení služby.

Cílem projektu je zjednodušení agendy veřejné správy, zavedení jednoduchých elektronických formulářů pro podávání žádosti u dvou vybraných agend. Elektronické služby zajistí: - přehlednou a efektivní komunikaci občana/zákonného zástupce s Portálem občana, - využití autentizačních služeb, - rozšíření služeb veřejné správy, - posunutí webových technologií na moderní úroveň, - případné další využití služeb Portálu občan