Exkurze

Účastníme se různých výletů a exkurzí.

Nicholas Winton – Síla lidskosti

winton20. 11. 2019 zhlédli žáci sedmých až devátých ročníků dokumentární film „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Představení se konalo v kině Pasáž, kde po skončení projekce proběhla beseda s dramaturgem filmu, panem Zdeňkem Tulisem.

Číst více...

3. C na hvězdárně

hvezdarna010Je Slunce planeta nebo hvězda? Jaká je na něm teplota? Jak dlouho letí paprsek světla k nám na Zemi? Proč se střídá den a noc? Jaký povrch má Měsíc? Pro odpovědi na tyto a mnohé další otázky si děti došly na třebíčskou hvězdárnu.

Dalekohledem se podívaly na Slunce, kde byla viditelná velká sluneční erupce. Poté v přednáškovém sále sledovaly zajímavou animaci Sluneční soustavy, oběh planet kolem Slunce, názorné vysvětlení střídání ročních období, dne a noci. Následovalo mnoho otázek, na které jim paní přednášející trpělivě odpovídala.

Číst více...

Exkurze osmého ročníku v Brně

brno006V pátek 1. listopadu 2019 jsme se s žáky osmého ročníku vydali do Brna poznávat vývoj člověka a jeho života.

Během návštěvy pavilónu Anthropos měli žáci možnost zopakovat si při prohlížení kosterních pozůstatků a jiných archeologických nálezů své vědomosti o vývoji člověka a seznámit se s nejnovějšími poznatky vědy v této oblasti.

Číst více...

Dačice

dacice 079Dne 27. září se žáci 8. ročníků v rámci Václavského dne zúčastnili exkurze na zámek v Dačicích a do Technického muzea v Telči. Naše první kroky vedly do stálých muzejních expozic „Dačice a první kostka cukru na světě“ a „Národopis Dačicka“.

Číst více...

Kutná Hora

kutnahoraV polovině října se již tradičně konala exkurze devátého ročníku do královského města ve Středočeském kraji. Perla gotické architektury nás zprvu přivítala poněkud uplakaným počasím. Přístřeší nám naštěstí poskytly duchovní stavby. Tou první byl kostel Všech svatých s kostnicí, jehož návštěva přináší skutečně mysteriózní zážitek, druhou pak unikátní chrám sv. Barbory.

Číst více...

ZOO Jihlava - 7. ročník

zoojihlava006Výuka přírodopisu v sedmých třídách je týdně rozšířena o hodinu přírodovědného praktika. Protože je to rok věnovaný zoologii, využili jsme možnosti navštívit naši krajskou zoo a zúčastnit se projektových hodin na různá témata. Třídu 7. B čekalo neobvyklé vyučování nazvané Hmyzáci a jiné breberky. Třída 7. A se seznámila formou her s problematikou zvířat v ohrožení a sérii návštěv uzavřela 7. C programem Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině.

Číst více...

EXKURZE 4. ROČNÍKŮ

hvezdy4abcV pátek 11. října se žáci 4. A, B, C vypravili spolu se svými třídními učitelkami a paní vychovatelkou Z. Suchánkovou do Hvězdárny a planetária Brno.

Nejdříve jsme si prohlédli hvězdnou oblohu, na níž bylo i několik velmi jasných hvězd, které tvoří různá souhvězdí. Jako například souhvězdí Velké medvědice (jejíž součástí je Velký vůz, v Americe nazýván jako Velká naběračka), Pegas, Ještěrka a mnoho dalších. Dozvěděli jsme se, že největší planetou v celé Sluneční soustavě je Jupiter, což je obrovská koule stlačených plynů.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru