Exkurze do ZOO Jihlava

zoo-Jihlava-07V rámci výuky přírodopisu jsme se s našimi žáky 7. ročníků vypravili do zoologické zahrady v Jihlavě.

V rámci programu ZOO křížem krážem mohli žáci vidět na jednom místě zvířata ze všech světadílů.

Navštívili jsme africký pavilon, australskou farmu, jihoamerický prales, asijský pavilon a další pavilony ze všech koutů světa i od nás.

V jihlavské ZOO jsme strávili krásný slunečný den, který nám dal mnoho zajímavých informací o zvířatech, které jsme mohli zatím vidět jen na obrázku. Žáci si tak doplnili znalosti, které získali v hodinách přírodopisu.

Všichni jsme se shodli a dospěli k názoru, že jihlavská ZOO patří k těm nejhezčím v ČR.

Autorka: Mgr. Kristýna Nedvědická