Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Pavel Blažek
ředitel školy
Mgr. Jaroslava Zemánková
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
PaedDr. Zdeněk Čurda
zástupce ředitele pro I. stupeň