Provozní zaměstnanci

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Věra Bělková, DiS.
ekonomka školy
Šárka Gothardová
asistentka ředitele školy
Leoš Dokulil
školník
Lenka Křivánková
uklízečka
Jana Kubová
uklízečka
Alena Nejedlá
uklízečka
Marcela Němcová
uklízečka
Jitka Palíková
uklízečka
Jana Szebistová
správce sportovního areálu