Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

logo-pozitiv-3Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu: 32 základních škol z kraje Vysočina, 43 středních škol z kraje Vysočina, Projektová kancelář Kraje Vysočina

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol v rámci Regionální leadership akademie, podporu pedagogů prostřednictvím vzdělávání, setkávání v rámci komunit vzájemného učení a metodickou podporou, i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Kraji Vysočina a naplnění klíčových témat vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. V projektu I-KAP I bylo vytvořeno portfolio metodických nástrojů, z nichž mohou zapojení pedagogové vybírat konkrétní aktivizační/transferové nástroje pro rozvoj žáků v povinných i nepovinných oblastech.

Povinné oblasti

Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO) – aktivizace výuky Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků) – aktivizace výuky Čtenářská gramotnost mimo výuku českého jazyka nebo matematická gramotnost mimo výuku matematiky – transfer kompetencí

Výstupy z projektu - publicita >>>zde<<<