NPO - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI (rok 2022)

tabletyFinanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022 - částka 195 000 Kč, pořízeno 13 notebooků, červen 2022