Rekonstrukce přírodní zahrady

logo-statni-fondNázev projektu: Rekonstrukce přírodní zahrady

Číslo projektu: SFZP 007725/2018

Zahájení projektu: září 2018

Ukončení realizace projektu: červen 2020

Délka realizace: 22 měsíců Celkové náklady na projekt: 333 000,- Kč

Výše podpory: 283 050,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí.

Projekt Rekonstrukce přírodní zahrady řeší tyto úpravy části školní přírodní zahrady:

 • vybudování bezbariérového přístupu a pohodlných schodů,
 • efektivnější a snadnější využívání dešťové vody pro závlahu,
 • přeměnu bylinkové skalky a vznik výukového vřesoviště,
 • obohacení o další nové prvky a stanoviště – jedlý les, vysoké záhony, vonný smyslový chodník.

Upravená část školní přírodní zahrady:

 • zefektivní výuku přírodovědných předmětů, nabídne další možnosti pro ostatní předměty,
 • podpoří provádět praktické aktivity EVVO (kompostování, pěstování zeleniny, práci s přírodními materiály, péči o ovocné dřeviny atd.),
 • bezbariérovým přístupem mimo jiné pomůže propagovat EVVO i na veřejnosti a ještě víc s ní spolupracovat,
 • vyřeší problém nedostatku vody k závlaze (především v letním období), představí dětem velmi úsporné a ekologické hospodaření se sladkou vodou,
 • zapojením všech do projektu posílí pocit odpovědnosti za stav životního prostředí kolem sebe,
 • pozitivním způsobem ovlivní u zúčastněných aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu,
 • umožní školní kuchyni používat čerstvou zeleninu a bylinky od jara do podzimu.