Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. 

1. Oficiální název

Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/122. 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství, zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč 
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč 
 • 4.3 Úřední hodiny: pondělí - pátek: 7:00 - 14:00 mimo školních prázdnin, kdy je provoz školy omezen 
 • 4.4 Telefonní kontakt pevná linka: +420 568 839 351 
 • 4.5 Adresa internetové stránky: www.zsvaclav.cz 
 • 4.6 Adresa podatelny: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč 
  • Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk 
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny: kancelar@zsvaclav.cz
 • 4.8 Datová schránka: 5a96fi2 

5. Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč, č. ú. 185691222/0300 

6. IČO: 60418575

7. DIČ: Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: kancelar@zsvaclav.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5a96fi2

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese


10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupcům ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Základní školou Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva

Výroční zpráva školy je k dispozici v ředitelně a ve sborovně školy