Žáci osmých ročníků navštívili významnou exkurzi o vodním hospodářství

COV3Naši osmáci se nedávno zúčastnili velmi důležité exkurze, která měla tři hlavní zastávky, a přinesla jim nejen mnoho zážitků, ale i cenné poznatky o vodním hospodářství v našem regionu.

První zastávkou naší cesty byl vodojem v Žákově zahradě v Třebíči. Zde měli žáci možnost vyslechnout si poutavý výklad o historii tohoto zařízení a dokonce se mohli podívat přímo dovnitř vodojemu. Získali tak lepší představu o tom, jak důležitá je infrastruktura pro zásobování vodou.

Druhá zastávka nás zavedla do Čistírny odpadních vod. Žákům byl umožněn podrobný prohlídkový okruh celým areálem, kde se dozvěděli, jakým způsobem se voda čistí. Během prohlídky si mohli na „vlastní nos“ ověřit, jak by naše prostředí vypadalo bez tohoto důležitého zařízení. Všichni se shodli na tom, že život bez čistírny by byl velmi nepříjemný.

Na závěr jsme se přesunuli do Heraltic k prameništi, odkud voda teče samospádem až do Třebíče. Tuto část exkurze jsme zakončili společným opékáním špekáčků, což bylo příjemné a uvolněné zakončení zajímavého dne.

Exkurze byla pro naše žáky nejen zábavným zpestřením školního roku, ale hlavně cenným zdrojem informací. Doufáme, že poznatky, které získali, povedou k jejich zvýšené snaze chránit tento nepostradatelný zdroj – vodu. Jak se říká, voda bude v budoucnu nad všechno zlato světa, a my věříme, že naše děti budou připraveny ji jako takovou chránit.

Autorka: Mgr. Markéta Pavlíková