Exkurze žáků 8. ročníku na úřad práce

Ve dnech 8. a 10. dubna 2024 se žáci 8. ročníku vydali na exkurzi na Úřad práce v Třebíči, aby načerpali informace ke svému dalšímu vzdělávání. Seznámili se s různými povoláními, jež by v budoucnu mohli vykonávat.

Vyškolená pracovnice žáky seznámila se systémem středního a vysokého školství v ČR, s délkou studia na různých typech škol, s formou ukončení studia i vhodností jednotlivých typů škol v závislosti na zvoleném budoucím povolání. Poté následovalo stručné objasnění systému podávání přihlášek na střední školy.

Žáci si vyzkoušeli zapsat na pracovní listy svoje zájmy a vlastnosti, na základě kterých by se mohli rozhodovat při volbě střední školy a následně i povolání, jež by pro ně bylo vhodné a jež by chtěli vykonávat.

Seznámili se s různými webovými odkazy na materiály a videa, která jim mohou usnadnit rozhodování o výběru střední školy.

V závěru návštěvy úřadu si každý žák mohl vybrat povolání, které by ho zajímalo, a zjistit si, co zvolené povolání obnáší, jakou školu je třeba vystudovat a jaké by měl mít pro toto povolání předpoklady.

Získané informace ohledně středních škol i jednotlivých povolání žáci využijí v posledním ročníku základní školy, kdy je čeká důležité rozhodnutí o jejich dalším profesním nasměrování.

Autorka: Mgr. Jindřiška Špačková

8A-01
8A-02
8A-03

8C-04
8C-05
8B-07