Život ve výkonu trestu a po něm - beseda pro 9. ročník

zivot-trestNezisková organizace AL PASO zajišťuje terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi.

Posláním programu je předcházet rizikovému způsobu života a sociálnímu vyloučení osob, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osob s trestní minulostí a jejich blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo jsou jím ohroženi, a tyto osoby aktivně vyhledávat.

Žáci devátého ročníku se 14. 3. zúčastnili besedy s názvem „Život ve výkonu trestu a po něm“, kterou organizace pořádá. Člověk s přímou zkušeností s výkonem trestu jim převyprávěl svůj příběh a odpověděl na otázky, které mu žáci pokládali. Závažné sociální téma se pak stalo námětem pro úvahy žáků v 9. B. Jednu z nich si na následujících řádcích můžete přečíst, autorem je Antonín Batista.

Autorka: Mgr. Ilona Krátká

Život se záznamem

Život se záznamem v trestním rejstříku je často chápán jako úplně jiná realita, kterou mnoho lidí jen těžko dokáže pochopit. Společnost má tendenci označovat tyto lidi jako nebezpečné a ohrožující vnější svět, což může vést k jejich sociálnímu vyloučení a dalším obtížím. Zaslouží si ale všichni stejný přístup? Často se nesnažíme poznat jejich životní situaci, ve které se ocitli, a co je skutečně donutilo porušit zákon. Život se záznamem v trestním rejstříku není jen o činech spáchaných s úmyslem ublížit, ale i o zoufalé snaze uniknout řadě životních problémů. Na člověka, který opustí brány vězení, většinou nečeká svět, co mu chce dát druhou šanci, ale další odsouzení. To vede často k jejich nezaměstnanosti a finanční závislosti, a to k další trestné činnosti. Myslím si, že každý si zaslouží druhou šanci, a proto je dobře, že existují organizace, které bývalým vězňům pomáhají najít novou lepší cestu životem. A my ostatní bychom se mohli pokusit vnímat je víc empaticky, protože nikdy nevíme, co všechno stálo za tím špatným rozhodnutím, které je dostalo do cely.