Karneval

V úterý 6. 2. se na půdě školy konal Malý dětský karneval. Zúčastnily se jej třídy 1. A, 1. B, 1.C a 2. A. Žáci i učitelé přišli v nejrůznějších maskách a kostýmech. Na programu dne byly kolektivní soutěže, hry s balónky, taneční hrátky a nechyběla ani promenáda v maskách. Všichni zúčastnění si to moc užili.

Po druhé vyučovací hodině se žáci přemístili do svých tříd a plnili pracovní listy na téma masopust. Osvojili si tak nové poznatky o typické folklorní tradici.

Autorka: PhDr. Soňa Pospíšilová