Dentální hygiena v 1. třídách

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se naši prvňáčci zúčastnili besedy o dentální hygieně. Přednášet jim přijely studentky zubního lékařství z Brna.

Nejprve dětem poskytly teoretické informace o zubech a pak si děti vyzkoušely se svými zubními kartáčky správnou techniku čištění zubů.

Nakonec proběhla pomocí “kouzelné vodičky“ kontrola správného čištění zubů. Přednáška byla přínosná a užitečná. Děti si tuto nevšední hodinu moc užily.

Autorky: Mgr. Petra Tomková, PhDr. et Bc. Soňa Pospíšilová