Přírodní zahrady

Co nového na naší přírodní zahradě?

hmyz hotel 001Máme dva nové hmyzí hotely! Jsou to bezpečné úkryty pro vajíčka samotářských včel, různých druhů motýlů, ploštic a brouků včetně slunéček a zlatooček, ale také méně oblíbených škvorů a pavouků.

Číst více...

Úroda ze školní zahrady

dyneŘíká se, že komu se nelení, tomu se zelení. A je to pravda! Důkazem tohoto prastarého lidového rčení je první úroda sklizená ze školní zahrady žáky devátého ročníku.

Číst více...

O projektu - "Učíme se v přírodě"

V rámci grantového programu Kraje Vysočina Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012 bychom rádi vybudovali v areálu školy přírodní učebnu, kterou by děti mohly využívat téměř celoročně k aktivitám, jež jim přinesou jak zábavu, tak i ponaučení. V unikátních přírodních vzdělávacích prostorách by mohly přirozeným způsobem rozvíjet svůj kladný vztah k přírodě, učily by se úctě ke všem složkám živé přírody a byly by jim vštěpovány principy ochrany jednotlivých částí životního prostředí.

Číst více...

Školní zahrada v roce 2014

zahrada 2014 001Na jaře a během letních prázdnin nám naše školní zahrada pěkně rozkvetla.

Číst více...

Co je přírodní zahrada?

 • vypadá a funguje stejně tak, jak vypadá a funguje příroda
 • je harmonickým místem odpočinku, prostorem pro dětské hry
 • je plná krásných stromů, keřů a rostlin, které produkují ovoce
 • je léčivá, odpuzuje škůdce, tvoří mulč, její kvetoucí rostliny poskytují doslova "pastvu pro oči"
 • nabízí životní prostor živočichům, kterým ubývají úkryty v krajině
 • v rámci péče o přírodní zahradu je zcela nepřípustné používání pesticidů, lehce rozpustných minerálních hnojiv a rašeliny
 • vše se zde stoprocentně recykluje, nic se nevyhodí, vše má své další využití

Číst více...

Co budeme k vytvoření přírodní zahrady potřebovat?

 • drobný kámen tzv. Kačírek (asi 3 pytle)
 • nádoby na dešťovou vodu (nejlépe s kohoutkem)
 • mulčovací dřevní štěpku nebo slámu
 • ekotextilii nebo obyčejnou netkanou textilii
 • kameny jakékoliv velikosti
 • dřevěné kůly o průměru do 10 cm a výšky 25 až 100 cm
 • laťky a trámky na treláže pro popínavé rostliny
 • kusy neopracovaného dřeva (větší samorosty, pařezy)
 • zeminu, kompost

 

Číst více...

Vysoký záhon

V přírodních zahradách je vysoký záhon velmi rozšířený. Zvláštní struktura z různých vrstev rozložitelného materiálu způsobuje ve srovnání s nízkým záhonem vyrovnané teplejší mikroklima a lepší nabídku živin pro rostliny.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru