Tvoje cesta načisto

prevence-7-rŽáci 7. ročníku se zúčastnili preventivního programu Tvoje cesta načisto.

Jednalo se o interaktivní přednášku, která je založená na promítání skutečného příběhu. Pan nprap. Roman Hlouch doplnil příběh odborným výkladem k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek, a posílit tak u žáků právní vědomí.

Autorka: Mgr. Lucie Sokolová - metodička prevence