Václavské sportování 2024

vaclav-sport02418. 5. se v areálu naší školy uskutečnil 8. ročník netradičního sportování pro rodiny s dětmi nazvaný Václavské sportování. Nebýt covidu, mohli jsme letos slavit již jubilejní 10. ročník, ale je to tak jak to je. Ráno se sluníčku moc nechtělo a tak se nad organizátory snášel mráček pochybností o tom, zda začne pršet nebo ne, zda někdo přijde nebo se bude uklízet ještě dřív než se začne. Všechny chmury byly zbytečné. Lidé přišli a to v hojném počtu přes 200 a sluníčko vykouklo a bylo z toho příjemné dopoledne s řadou zajímavých aktivit (laserová střelnice, mini ping pong, maxi scrabble, spikeball, hod polenem, střelba z praku, střelba z luku, stolní curling, maxi balancovník a další), dobrým občerstvením a pohodovou atmosférou, která se stala pro tuto akci již tradiční. A když si potom děti odnesly i drobné odměny a úsměv na tváři, mohli jsme konstatovat, že se akce vydařila.