Stonehenge na školní zahradě?

IMG 20151103 111653A proč ne? Naše nově vybudované posezení u ohniště vskutku nápadně připomíná tento světoznámý komplex menhirů z Jižní Anglie. Podívejte se na fotografie a posuďte sami.

Jak vlastně stavba originálního a současně účelného místa setkávání ne nepodobného prehistorickému monumentu probíhala? K přebudování nás donutila obtížná údržba travního porostu u ohniště. Rozhodli jsme se proto vydláždit příslušný prostor a postavit nové lavičky. Ty původní dřevěné nám totiž o letních prázdninách nějaký vandal poničil.

Nejprve tedy bylo nutné odkopat drny a hlínu asi 30cm do hloubky, položit netkanou textilii, navézt prosívku, urovnat a pak postavit lavičky z žulových obrubníků. Následně jsme museli prostor vydláždit cihlami a vyspárovat opět prosívkou. Na této práci se podíleli žáci šestých, sedmých i osmých ročníků v hodinách pěstitelství pod vedením p. uč. Veleby a p. uč. Dokulilové.

Bohužel, jako při většině staveb, i nás potkaly hned na začátku nepříjemnosti, kvůli kterým se realizace málem nekonala. Záleží nám však na naší škole a na dětech, pro které přírodní zahradu budujeme, a proto jsme se rozhodli i přes počáteční peripetie pokračovat dál. Výsledek našeho snažení mohou teď směle využívat všichni žáci i jejich rodiče při společných aktivitách.

IMG 20151103 111706

 

 

Autorka: Mgr. Alena Dokulilová

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru