Přijetí nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

  • Vytisknout

oceneni 008Z naší školy byli vedoucí odboru školství, Ing. Jindřiškou Pánkovou, oceněni:

Tomáš Němec (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností, dále za pravidelnou každoroční vynikající reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, v tomto školním roce konkrétně v okresním kole v odbíjené chlapců (2. místo), v okresním kole v softbalu (1. místo) a v dalších soutěžích.

Veronika Jičínská (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za pravidelnou každoroční vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, v tomto školním roce konkrétně za 1. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce, 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády, 3. místo v okresním kole biologické olympiády, 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády a velmi úspěšnou účast v celostátním kole dějepisné olympiády. Veronika Jičínská dosáhla také nejlepšího výsledku v testech SCIO v rámci testování českého jazyka pro žáky 9. roč. a kvarty VG v Kraji Vysočina.

Více fotografií >>>zde<<<.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner