Dvě desetiletí Václavského divadélka

strasidla031Václavské divadélko slaví letos 20. výročí. Historicky první vystoupení, které děti nazkoušely, byla pohádka Tygřík Péťa. Nejdříve jsme začali hrát s dětmi z prvního stupně. Postupně, jak děti přešly na druhý stupeň, byl divadelní soubor rozšířený i pro starší děti. Za uplynulá dvě desetiletí jsme nacvičili 26 pohádek a her. Pro letošní školní rok 2023/24 nacvičily děti pro žáky prvního stupně pohádku Líný Kuba. Je to pohádka, která děti učí, jak se mají chovat ke starším lidem. Důležité je i poznání, že každý člověk je schopný se změnit, pokud sám chce. Děti odehrály 13 představení pro své spolužáky a kamarády z naší školy. Další sérii zahájily pro třebíčské a okolní mateřské školky. Nedílnou součástí našeho obecenstva se staly i děti ze stacionáře, které se vždy moc těší na naše vystoupení. Poslední vystoupení absolvovaly děti pro rodiče a přátele školy. Vysoké nasazení všech herců, kdy polovina z kolektivu hrála první rok, bylo vysoké. Děti musely zvládnout odehrát nejen všechna vystoupení, ale také si zároveň plnit veškeré povinnosti ve škole. Patří jim za to velký dík. Je vidět, že účinkování ve školním divadelním souboru dětem položilo základy pro celoživotní vřelý vztah k divadlu.

Děti druhého stupně nacvičily hru Prospěšná strašidla. Zde se humorně a satiricky prolíná role strašidel na středověkém hradě Hernajsburgu s úředním šimlem současných procedur stavebního povolení a výběrových řízení. I v tomto příběhu je skryté poučení pro děti. Zlo má být vždy potrestáno, což ale nemusí být vždy tak jednoduché. Děti odehrály 10 vystoupení pro druhý stupeň naší školy, pro rodiče a přátele školy.

Další představení obou souborů bude v Praze pro ZŠ Tusarova. Po vystoupení navštívíme muzeum architektury Camp Praha a známé pražské památky. Další důležité vystoupení se uskuteční 14. 9. 2024 na oslavách Dne města Třebíče.

Přeji dětem, aby jim láska k divadlu vydržela celý život. Divadelní představení, která nacvičujeme, jsou i jejich dílo, vzhledem k tomu, že se na scénáři podílí i svými nápady a podněty.

Autorka: Irena Nahodilová