Dramaťák nás baví

dramatak-09Druhým rokem měli kluci a holky ze 4. C možnost navštěvovat kroužek zvaný „Dramaťák“. Dramatická výchova jako jeden z oborů estetické výchovy vede děti prostřednictvím her a improvizačních cvičení k rozvoji komunikačních dovedností, spolupráce, tvořivosti, empatie a také k poznání sama sebe. V hodinách dramaťáku bystříme smysly, probouzíme tělo, oživujeme loutky a předměty, odbíháme do světa fantazie a vracíme se do reality, abychom se pokusili vyřešit určenou problémovou situaci právě hraním v roli.

Nezapomenutelným zážitkem se stal výlet vlakem do Brna, kde děti měly tu čest zažít dramaťáckou lekci se zkušenou a sympatickou herečkou, třebíčskou rodačkou Evou Ventrubovou. Na konci školního roku se mladí umělci zaměřili na práci s textem, z čehož se zrodila krátká divadelní hra doprovázená scénickým čtením. Potěšila i (pra)rodiče a sourozence, kteří se společně sešli u táboráku na naší krásné školní zahradě.


Autorka: Mgr. Marcela Tomková