Přijetí nejlepších žáků třebíčských základních škol na MÚ Třebíč

oceneni 008Z naší školy byli vedoucí odboru školství, Ing. Jindřiškou Pánkovou, oceněni:

Tomáš Němec (9. A) za výborné studijní výsledky a vzorné plnění školních povinností, dále za pravidelnou každoroční vynikající reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, v tomto školním roce konkrétně v okresním kole v odbíjené chlapců (2. místo), v okresním kole v softbalu (1. místo) a v dalších soutěžích.

Veronika Jičínská (9. B) za vynikající studijní výsledky a výborný prospěch po celou dobu docházky do základní školy. Za pravidelnou každoroční vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, v tomto školním roce konkrétně za 1. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce, 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády, 3. místo v okresním kole biologické olympiády, 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády a velmi úspěšnou účast v celostátním kole dějepisné olympiády. Veronika Jičínská dosáhla také nejlepšího výsledku v testech SCIO v rámci testování českého jazyka pro žáky 9. roč. a kvarty VG v Kraji Vysočina.

Více fotografií >>>zde<<<.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru