Václavský den

vaclav clanekVýročí 60 let od založení naší školy – to je věru pádný důvod k oslavě. Nutno uznat, že ZŠ Horka-Domky se do slavení umí takříkajíc „pořádně obout“. Vždyť pod hlavičkou kulatin naší budovy se koná a bude pořádána celá řada rozmanitých akcí a aktivit.

Hmatatelnými dary, které si škola k šedesátinám nadělila, jsou historický kalendář na rok 2013, důmyslně prostřednictvím autentických fotografií srovnávající dávno zašlé časy naší vzdělávací instituce se současným stavem jak materiálního vybavení, tak způsobu výuky, a dále almanach, mapující nejdůležitější momenty ZŠ Horka-Domky počínaje sloučením základní školy na Václavském náměstí s tehdejší ZŠ Kubišova.

 Bezpochyby nejmonumentálnější akcí, která co do rozsahu nemá v historii naší školy obdoby, se stala událost, kterou již drahný čas měli pedagogové, žáci i zaměstnanci školy poznamenánu výrazným písmem ve svých diářích k datu 27. září. Na tento termín bylo totiž naplánováno uspořádání Václavského dne. Byť si odkaz sv. Václava připomínáme v době bezprostředně blízké výročí úmrtí tohoto světce a současně patrona naší školy každoročně, letošní oslavy byly ve své velkoleposti vskutku ojedinělé.

Dlouhé měsíce příprav a snažení za účelem zorganizování do posledního detailu vybroušené slavnosti přinesly své ovoce. Napětí, které se těsně před devátou hodinou již avizovaného sedmadvacátého září dalo krájet, umocňovalo slavnostní pocity všech shromážděných žáků a pedagogů školy, pro tento výjimečný den oděných v dobových kostýmech.

Úderem deváté nastal dlouho očekávaný okamžik. Vůkol se rozléhající bubnování rozhýbalo mohutný dav, v jehož čele kynul přihlížejícím ze svého oře sám svatý Václav (Michal Nováček, 7. C), následovaný svou družinou, vedením školy provázeným vzácnými hosty, kteří přijali pozvání k účasti na této mimořádné události, a samozřejmě několikasethlavým zástupem žáků a učitelů školy. Slavnostní charakter průvodu vtiskl i svatováclavský chorál, který zahřměl ztichlou ulicí a doprovodil celý zástup na hřiště, kde se odehrálo oficiální zahájení této raným středověkem inspirované akce.

Kromě úvodního slova ředitele školy, zdravice pronesené ústy sv. Václava a krátkých proslovů oslovených hostí zazněly ve své premiéře dva hudební počiny, které od této chvíle budou provázet významné události naší školy. Jednalo se o popěvek a hymnu ZŠ Horka-Domky, jejichž texty i melodie si žactvo i učitelský sbor osvojily tak samozřejmě, že jim v oné velké chvíli nic nebránilo zapět mocnou silou gigantického chóru.

Posléze byl s požehnáním sv. Václava zahájen jarmark, jehož hlavními aktéry se stali žáci, kteří vystupovali hned ve třech rolích – jakožto autoři nabízených výrobků, v pozici prodejců a také nákupčích. Ovšem nakupování se s vervou zúčastnili i příchozí rodiče a přátelé školy, kteří v krámcích jednotlivých tříd objevovali všelijaké originální, ručně zhotovené produkty, za které byli ochotni utrácet denáry, tedy pro tento den jediné uznávané platidlo, jež bylo možno obdržet ve václavské směnárně. Vítanou kratochvílí byla odvážnými kousky i humorem prosycená vystoupení historických šermířů, která obecenstvu poskytla nevšední podívanou. Obchod na václavském tržišti jen kvetl, což dokládá fakt, že nabízeného zboží na pultech stánků závratnou rychlostí ubývalo a úměrně s tím se přirozeně plnily třídní pokladničky. Utržené denáry, samozřejmě zpětně směněné na koruny, obohatí třídní fondy. S takto nabytými finančními prostředky pak třídní kolektivy naloží dle svého uvážení. Ať už se vydají na výlet nebo do kina, rozhodně se bude jednat o příjemný dozvuk letošního Václavského dne.

Václavský den 2012 poskytl všem zúčastněným pestrou paletu zážitků. Ačkoli vzpomínky na něj časem zřejmě vyblednou, střípky toho, co nás výrazným způsobem zaujalo či upoutalo, zůstanou dozajista v mysli každého z nás, protože stát se přímým účastníkem průvodu sv. Václava a imitace středověkého tržiště je zcela jistě zážitkem vyčnívajícím z každodenní všednosti.

 

Václavský den očima dětí >>>zde<<<

 

Fotografie z Václavského dne naleznete >>>zde<<<.

 

Autor: Mgr. Petra Konečná

Nepřehlédněte!

Informace pro zákonné zástupce žáků

Ve středu 27. září 2023 bude z důvodu organizace dne otevřených dveří zkrácena výuka. První i druhý stupeň končí vyučování v 11:35 hodin.

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Školička pro budoucí prvňáky

Dne 7. 6. 2023 po dobu ŠKOLIČKY bude přítomna ekonomka školy v kanceláři školní jídelny a v této době je možné přihlásit dítě ke stravování.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Sběr papíru

V termínu od 12. – 14. 9. 2023 (ÚT – ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru. Papír bude svázaný nebo v krabicích. KARTON OMEZENĚ!  Zvážený…

Nejbližší akce školy
Nahoru