Slide 1 - budova
Slide 10 - chemie
Slide 2 - čerti
Slide 11 - beranci
Slide 13 - halloween
Slide9-skupina_deti
Středa 01.04.2020

Přijímací zkoušky

„Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.“

číst více

Úterý 31.03.2020

Zájem o školní družinu pro budoucí prvňáčky

Zájemci o školní družinu pro budoucí prvňáčky na školní rok 2020/2021 zde najdou zápisní lístek do ŠD.
Není třeba zatím podepisovat.
Vyplněné zasílejte na adresu suchankova@zsvaclav.cz

docxZápisní_lístek_do_ŠD.docx44.58 KB

 

číst více

Středa 25.03.2020

Školní psycholog

Informace ohledně e-konzultací.

Již jsou a nadále mohou být využívány.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru je možnost telefonických nebo online konzultací, v nezbytných případech také osobních (nikoliv v prostorách školy, ale v soukromé praxi na adrese Martinské nám. 143/8 Třebíč).

číst více

Pondělí 16.03.2020

Informace pro rodiče !!!

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR sdělujeme následující informace:

číst více

Pondělí 16.03.2020

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště k udržení výuky na naší škole.

Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Od pondělí 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zasílat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.

>>> On-line výuka <<<

Povinností žáka je pravidelně sledovat obsah sdílené složky své třídy na webovém úložišti, řídit se pokyny učitelů a svědomitě plnit zadané úkoly. Pokud si vyučující od žáků vyžádá zpětnou vazbu, např. formou vypracovaných pracovních listů, žák si příslušný dokument stáhne a uloží do svého počítače. Zadanou práci vyplní, uloží pod svým jménem a dle instrukcí učitele předá pomocí emailu, nebo jinou předem dohodnutou formou.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

číst více

Středa 11.03.2020

Uzavření školy

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

SE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB A ŠKOLNÍ JÍDELNA OD 11. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ PRO ŽÁKY UZAVÍRÁ.

číst více

Středa 04.03.2020

Podpora řemesel v Třebíči

Podpora3V rámci projektu Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019 – 2022 a propojení základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech naše škola nabídla spolupráci MŠ Čtyřlístek a MŠ Demlova.

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívily naši školu děti z MŠ Demlova. Měly možnost vidět a osahat si jednotlivá nářadí používaná při práci s různými materiály. Viděly výrobky, které udělali starší žáci. Děti se seznámily s ukázkami dřev, kovů a plastů.

číst více

Středa 04.03.2020

Batůžkový projekt pro africké děti

batuzkyV období od 20.12.2019 do 25.2.2020 probíhala na naší škole pod záštitou Mery´s Meals sbírka batůžků a dalšího školního vybavení pro děti z Afriky.
Charitativní organizace Mery´s Meals se věnuje pomoci dětem v nejchudších státech světa. Z vybraných peněz se financuje jídlo pro děti v místě jejich vzdělávání (momentální náklady na stravu pro jedno dítě činí 450 Kč ročně). K dnešnímu dni krmí 1 667 067 dětí v 18 státech.

číst více

- Sobota 11.04.2020

Denní plán - 15. kalendářní týden

Z nařízení vlády škola uzavřena

Naši partneři
  • Třebíč
  • Snipers
  • Kraj Vysočina
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Fond Vysočiny
  • Geogebra
  • Zelinářská unie Čech a Moravy, o.s.
  • Datové schránky
  • DDM třebíč
  • Čerstvá sváča
Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Anketa

Který předmět máš nejradši?

Výsledky
Odběr novinek

Informace školní jídelny

Podle dostupných informací jsme se rozhodli,
že zatím žádnou zálohu stravného na duben z Vašich účtů strhávat nebudeme.

Další záloha se bude strhávat až podle aktuálních informací od vlády.

Sledujte i nadále naše webové stránky.

Děkujeme

 

 

Nahoru