Slide 1 - budova
Slide 10 - chemie
Slide 2 - čerti
Slide 11 - beranci
Slide 13 - halloween
Slide9-skupina_deti
Středa 20.05.2020

Organizační zabezpečení výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

situace s koronavirovou pandemií se v naší republice vyvíjí a mění každým dnem, vláda zohledňuje okamžitou situaci a svá nařízení podle toho upravuje. To je hlavním důvodem, proč jsme Vám dosud nepodali naprosto přesné informace o tom, jak bude výuka dětí na prvním stupni organizována.

číst více

Středa 13.05.2020

Akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče v roce 2020

Vážení rodiče,
v letošním roce je z důvodu koronavirové pandemie konání mnoha akcí znemožněno nebo aspoň upraveno. Dotklo se to tedy také konání zápisu do 1. ročníku a plánování akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, budoucími třídními učitelkami 1. ročníku a dalšími zaměstnanci školy se tedy letos neuskuteční.

číst více

Pondělí 04.05.2020

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou mít možnost do základních škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Dnes jsme konečně obdrželi příslušný metodický pokyn z MŠMT a můžeme Vám tedy podat základní informace o tom, jak bude výuka pro žáky devátého ročníku na naší škole organizována:

číst více

Pondělí 04.05.2020

Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče,

dnes jsme z MŠMT obdrželi dokument s názvem dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (můžete ho již i Vy najít na stránkách MŠMT). Organizaci výuky žáků na prvním stupni nemáme ještě úplně kompletně připravenu, k dispozici pro Vás bude nejpozději 15. 5. 2020.

číst více

Středa 29.04.2020

Zpráva pro žáky II. stupně

peníze 400 Kč za divadelní zájezd do Brna a peníze dopředu vybrané za Bijásek budou žákům vráceny v nejbližším možném termínu.

Wanda Velebová

číst více

Pondělí 20.04.2020

Zápis do prvních tříd

v následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021 

xlsAnonymní_výsledky_zápisu_aktualizovano.xls29.5 KB

číst více

Středa 01.04.2020

Přijímací zkoušky

„Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.“

číst více

Úterý 31.03.2020

Zájem o školní družinu pro budoucí prvňáčky

Zájemci o školní družinu pro budoucí prvňáčky na školní rok 2020/2021 zde najdou zápisní lístek do ŠD.
Není třeba zatím podepisovat.
Vyplněné zasílejte na adresu suchankova@zsvaclav.cz

docxZápisní_lístek_do_ŠD.docx44.58 KB

 

číst více

Naši partneři
  • Třebíč
  • Snipers
  • Kraj Vysočina
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Fond Vysočiny
  • Geogebra
  • Zelinářská unie Čech a Moravy, o.s.
  • Datové schránky
  • DDM třebíč
  • Čerstvá sváča
Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Anketa

Který předmět máš nejradši?

Výsledky
Odběr novinek
Nahoru