Spolufinancováno Evropskou unií

Šablony OP JAK 1

EUMSMT-Barevne

Od 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004434 s názvem „Šablony OP JAK 1", který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 2 453 537 Kč