Václavská školička 2024

skolicka A3_1Bude probíhat vždy v úterý v těchto termínech: 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. od 16:00 hod. do cca 16:50 hod.

Lekce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných pro úspěšný vstup dítěte do 1. třídy. Přítomen je také rodič nebo prarodič nebo plnoletý sourozenec.

1. lekce – Hýbánky 27. 2. 2024

  • rozvoj pohybových dovedností a hrubé motoriky
  • společné setkání v tělocvičně, vchod z ul. Švabinského, s sebou pohodlné oblečení a pevné přezůvky

Na ostatní čtyři lekce budou děti rozděleny do čtyř skupin. V následujících týdnech pak stejná skupina putuje do jiné místnosti k dalším našim lektorkám. U hlavního vchodu školy Vás uvítáme deset minut před začátkem. S sebou přezůvky.

2. až 5. lekce – Zpívánky

  • rozvoj hudebních dovedností, využití prvků dramatické výchovy
  • lektorky Mgr. Krotká M., Mgr. Tomková M.

2. až 5. lekce – Povídánky

  • rozvoj řečových a předčtenářských dovedností
  • lektorky Mgr. Chlupáčková H., Mgr. Švaříčková M.

2. až 5. lekce – Počtář

  • rozvoj početních představ, logického myšlení a prostorové orientace
  • lektorky Mgr. Cahová I., Mgr. Sobotková J.

2. až 5. lekce – Pisálek

  • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
  • lektorky Mgr. Charvátová P., Mgr. Pospíšilová S.

Další informace:
Nepřítomnost omlouvat nemusíte, jen v případě odhlášení z kurzu.
Po absolvování Václavské školičky se dítě může, ale nemusí účastnit zápisu do 1. třídy naší školy.

Těšíme se na Vás!

Nepřehlédněte!

Václavská školička 2024

Bude probíhat vždy v úterý v těchto termínech: 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. od 16:00 hod. do cca 16:50 hod. Lekce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností…

Inzerát na učitele 1. stupně

Do našeho týmu přijmeme od března 2024 učitele nebo učitelku prvního stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Inzerát na učitele 2. stupně

Do našeho týmu přijmeme od srpna 2024 učitele nebo učitelku druhého stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru