Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz.

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci.

Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty sféry, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit.

 V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností - Testy dětských schopností, Paměťové testy a Testy pro nejmenší, jedinečný Test volby povolání, nástroje pro měření třídního a školního klimatu (Sociometrie), rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol.

Všechny testy a dotazníky jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků.

Žáci mohou tyto testy využívat nejen v rámci výuky ve vyučovacích hodinách, ale i kdykoliv doma. Každý žák má přiděleno své přihlašovací jméno a heslo, které je k dispozici u třídního učitele.

Podrobnější informace o testech a jejich využití naleznete na webu www.proskoly.cz.

Autor: Mgr. Jindřiška Špačková