Termín platby v hotovosti za oběd

Zaplatit stravné v hotovosti na květen 2024 je možno 29. - 30. 4. 2024

od 11:00 do 12:00 hod.  v kanceláři ŠJ. V jiný čas nelze.