The Bear Educational Theatre

Evropský den jazyků, připadající na 26. září, jsme letos pojali trochu netradičně a pozvali jsme k nám do školy divadelní společnost The Bear Educational Theatre, která ve dnech 18. a 19. října odehrála šest představení žákům 3. až 9. ročníku.

Pro žáky prvního stupně byla připravena pohádka Jackie and the Giant. Žáci 6. a 7. ročníku museli zapojit své mozkové závity a pomocí tvorby otázek se dopátrat, kam se poděly ztracené děti Blip a Blop. 8. a 9. ročník zhlédl představení o historii Anglie od Keltů až po Jindřicha VIII. Všichni si určitě zapamatovali nejdůležitější rok 1066, který se váže k bitvě u Hastingsu.

Žáci skvěle reagovali, komunikovali, někteří měli možnost být i aktéry představení. Kromě uměleckých zážitků si diváci odnesli i uvědomění, že angličtiny se opravdu není třeba bát.