Soutěže a olympiády

Naše škola se zúčastňuje různých soutěží a olympiád. Na této stránce naleznete informace z této oblasti.

Školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň

recitace011V pátek 22. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Zapojilo se celkem 56 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Jednotlivé výkony hodnotily 2 poroty, které tvořily paní učitelky Tomková, Chlupáčková, Folberová, Vitoušová, Krotká a Koudelová. Měly velmi nelehký úkol, a to ze všech vystoupení vybrat ta nejlepší. Všichni recitátoři byli pečlivě připraveni, a proto patří všem třídním učitelům a vyučujícím českého jazyka velké poděkování.

Číst více...

Turnaj ve vybíjené

vybijena1Na naší škole proběhly turnaje ve vybíjené. Tradičně se nám v tomto sportu daří a nejinak tomu bylo i letos. V obou případech naši žáci slavili vítězství. Blahopřejeme.

Číst více...

Poznej Vysočinu

vysocina1Během února proběhlo 1. kolo zeměpisné soutěže „Poznej Vysočinu", kterého se zúčastnili zájemci z 8. ročníků. Vítězi 1. kola jsou Lucie Ševiolová z 8. A (41 bodů) a Jakub Jakoubek z 8. C (67,5 bodů).

Vítězové prvního kola postupují do 2. kola, které se koná v pátek 15. 3. 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě. Všem ostatním soutěžícím děkuji za účast.

Martin Pleskač

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

aj konverzaceDne 29. ledna 2019 se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do jazykového zápolení se odvážilo 12 žáků v mladší kategorii (6. – 7. ročník) a 14 žáků ve starší kategorii (8. – 9. ročník). Podmínky byly pro obě kategorie stejné. Všichni soutěžící začali společně poslechem a pak už jednotlivě hovořili s porotou o různých tématech.

Číst více...

Zeměpisná olympiáda

zo 2019_005Dne 30. 1. 2019 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích v návaznosti na učivo z jednotlivých ročníků.

Číst více...

Dějepisná olympiáda

sk kolo_DODne 23. listopadu 2018 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Soutěže se zúčastnilo pouze 7 žáků. Na prvních třech místech se umístili Lukáš Mareš z VIII. C s 55 body, Ondřej Mϋhlhandel z IX. A s 53 body a Jan Chudoba z VIII. C s 42 body. Vítězové nás budou v lednu reprezentovat v okresním kole.

Markéta Švecová

Výsledky krajského kola ve florbalu

florbalKrajské kolo ve florbalu

 4.12.2018

 mladší žáci

 

 

Číst více...

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru