Soutěž Matematický klokan 2024

klokan-4V pátek 22. března proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií. Na prvním stupni jsou to kategorie Cvrček (2. - 3. třída) a kategorie Klokánek (4. – 5. třída). Zadání pro kategorii Cvrček obsahovalo 18 úloh a kategorii Klokánek 24 úloh. Jednotlivé úlohy jsou seřazeny do třech skupin podle obtížnosti a testují u žáků jejich logické myšlení a matematické dovednosti. Řešitelé měli na vypracování úloh 60 minut čistého času a pracovali na nich v hodinách matematiky. Na prvním stupni se soutěže účastnilo celkem 199 žáků. Mezi nejúspěšnější řešitele ve školním kole soutěže patří:


Kategorie Cvrček:

1. místo: Jakub Kuchař 3. C

2. místo: Barbora Nováková 3. B

3. místo: Eliáš Tankó 3. A

Kategorie Klokánek:

1. místo: Jasmína Jančoková 4. B

2. místo: Filip Kalina 4. B

3. místo: Ladislava Dvořáková 5. A

Úspěšným řešitelům blahopřejeme! Všem zúčastněným žákům děkujeme za předvedené výkony a chuť řešit nové úkoly. Věříme, že si soutěž užili a přejeme jim mnoho dalších matematických dobrodružství.

Autorka: Mgr. Iveta Cahová

klokan-1
klokan-2
klokan-3