Školní kolo recitační soutěže

IMG-20240220-095818Dne 20. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Této soutěže se zúčastnilo 53 žáků 1. stupně. Jednotlivé výkony byly hodnoceny odbornou porotou z řad pedagogů. Porota hodnotila přirozenost dětského projevu, vhodnost zvoleného textu, celkovou úroveň a kulturu vystupování. Výběr autorů byl velmi pestrý, ale nejčastěji bylo slyšet verše Jiřího Žáčka, Miloše Kratochvíla, Jana Vodňanského a Emanuela Frynty. A kdo si vedl na recitační soutěži nejlépe?

0. kategorie
1.Brhlová Zuzana1.C
2.Krotká Kristýna1. A
3.Pavlíková Anna1. B
1. kategorie
1.Forman Matyáš2.B
2.Pavlíková Julie3. A
3.Batůňková Anna3. C
2. kategorie
1.Marečková Magdaléna4.C
2.Nikrmajerová Eliška4. C
3.Valová Julie
Brátka Jachym
4. A
5. A

Vítězové všech kategorií, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou dále reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže, které se uskuteční dne 18. března v DDM Tomáše Bati v Borovině v Třebíči. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení.

Autorka: Mgr. Eva Koudelová