Matematická olympiáda

I v tomto školním roce proběhl na naší škole další ročník matematické olympiády pro žáky 5. - 9. ročníku. Do školního kola se celkem zapojilo 12 žáků, kteří měli možnost v domácím prostředí řešit celkem 6 zajímavých úloh.

Kategorie Z5
Kategorie Z6
Kategorie Z7
Kategorie Z8
Kategorie Z9

Jakub Bosák 5. A Lada Brátková 5. A Matěj Chudoba 5. B Jakub Lacko 5. B Vojtěch Loupal 5. B Tobiáš Melichar 5. B

Adéla Heřmanová 6. A Tereza Mastná 6. A Dominik Kliner 6. C

Veronika Čermáková 7. C

Denisa Burianová 8. C

Sofie Čechová 9. C

Všichni tito žáci získali dostatečné množství bodů, aby mohli postoupit do okresního kola MO.

Okresní kolo v kategorii Z5 - Z9 se konalo na DDM Třebíč.

Jedinými úspěšnými řešiteli se stali: Jakub Bosák (kategorie Z5), který obsadil 8. – 10. místo a Veronika Čermáková (kategorie Z7), která se umístila na krásném 5. – 6. místě.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a zároveň také děkujeme všem dětem za reprezentaci školy. Poděkování patří také rodičům za podporu dětí při řešení domácího kola MO.

Mgr. Kristýna Nedvědická

MO-1
MO-2
MO-3
MO-4