Setkání se spisovatelkou


Kniha pocitů, Každý bulí nad cibulí, Žvanda a Melivo, Nauč Edu abecedu, Dům za mlhou, Největší přání, Až se ucho utrhne, Aport, Fousku! Ó, ó, ó, vajíčko! A pak se to stalo! Autorkou těchto knih pro děti, a mnohých dalších, je paní Ester Stará.

Holky a kluci ze 4. C měli tu čest se se slavnou spisovatelkou osobně setkat a mít ji celé dvě hodiny jen pro sebe. Velmi příjemná beseda proběhla v pátek 24. listopadu v prostorách Městské knihovny Třebíč. Ester Stará zde představila svoje knihy, vedla rozhovory nabádající k přemýšlení, k rozvoji slovní zásoby a komunikačních dovedností. Na závěr jsme se díky zvídavým otázkám dětí dozvěděli zajímavosti z pracovního i osobního života paní spisovatelky.

Autorka: Mgr. Marcela Tomkováspisovatelka1