Václavská školička už běží

Do Václavské školičky chodí chytré dětičky

Spolu si tu nejen hrají, cvičí, kreslí, počítají,

ale také zpívají, nudu vůbec neznají…

Těmito slovy přivítal malé předškoláky Vašík – průvodce kurzu pro budoucí prvňáčky. Úvodní setkání s názvem Hýbánky proběhlo v úterý 27. února v tělocvičně naší školy a bylo zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností a hrubé motoriky. Mladí sportovci tak měli možnost protáhnout svoje těla a užít si radost z pohybu hned na několika stanovištích.

Těšíme se na společné zážitky v dalších lekcích, jejichž názvy mnohé napovídají – Zpívánky, Povídánky, Počtář a Pisálek.

Autorka: Mgr. Marcela Tomková