Návštěvy dětí z mateřských škol

skolka04Stalo se již zvykem, že v období před zápisem navštěvují naši školu děti z okolních mateřských škol. Seznamují se prostory školy, prohlížejí si školní třídy a zkoušejí si sednout do lavic. Naši prvňáčci jim ukazují, co všechno se již od září naučili a jak probíhá taková vyučovací hodina. Letošní předškoláky nejvíce zaujala práce s interaktivní tabulí, hodina tělocviku a tvořivá činnost v dílnách. Zde si za pomoci p. uč. Brázdy vyrobili klíčenku s počátečním písmenem svého křestního jména.

Úsměvy na tvářích malých návštěvníků dávaly tušit, že se jim u nás líbilo a že se do školy už těší.

Autorka: Mgr. Petra Tomková


skolka06

skolka05

skolka03

skolka01