Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?

Tak tato velmi známá písnička se stala ústředním motivem našeho příspěvku 32. Oblastní zahrádkářské výstavy. Jako každý rok jsme si dali velmi záležet na prezentaci naší školy na veřejnosti a připravili jsme pro návštěvníky této tradiční podzimní akce koutek plný barevných ptáčků, malovaných budek a pletených hnízd. Pokud jste výstavu navštívili a byli potěšeni i naším dílkem, vězte, že na přípravě se podíleli žáci druhého stupně ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech s p. uč. Krátkou, p. uč, Brázdou a p. uč. Dokulilovou.

Autorka: Mgr. Alena Dokulilová