Den stromů v oboře v Lesonicích

Děti z 3.B a 3.C prožily krásný podzimní den v Oboře v obci Lesonice. Pracovníci Lesů České republiky pro ně na deseti stanovištích připravili zajímavé aktivity týkající se přírody. Děti si vyzkoušely, jak se sází strom, vyrobily budku pro ptáky, našly kůrovce, sojku a straku, viděly koně při stahování dřeva, dravé ptáky, sovy, poznávaly stromy, obdivovaly paroží nebo si zopakovaly, jak správně třídit odpad. Také špekáčky, které si opekly, všem chutnaly. Akce se velmi vydařila. 

Zapsala Dana Dvořáková