Den stromů


Projektový den ve 2. C umožnil žákům poznat stromy a les doslova všemi smysly. Úkol dne zněl: Pracuj, objevuj, zkoumej, přivoň si, vyzkoušej, porovnávej a užívej si.

Děti zhlédly video o tom, jaký význam má les a „jak jít správně do lesa na procházku". Také se zaměřily dopodrobna na naši největší sovu, výra velkého. Zpívaly a poslouchaly písničky o lese, rozeznávaly hlasy ptáků, přečetly si bajku Nemocný strom.

Skládaly velké obrázkové puzzle a na něm pozorovaly a vyhledávaly živočichy. Zkoumaly dřevo, kůru, větve, plody, přírodniny a podle nich si zapisovaly informace na pracovní list. Názvy lesních zvířat seřadily podle abecedy. Zacvičily si jógovou pozici stromu a pak relaxovaly při muzikoterapeutické vizualizaci. (To prý byla krása, říkala Anička). K tomu všemu popíjely lipový čaj a třídu si provoněly borovicovým éterickým olejem. A teď zbývá ještě ta skutečná procházka lesem…J

Autorka: Mgr. Michaela Krotká

den-stromu-01