Setkání ke dni učitelů - 2023

IMG20230331172317Letos 31. března – to Vám byla pěkná „mela",

tento den sešla se večer na ALFĚ školička naše celá.

I když nehrálo se tady k tanci,pozvání s radostí přijali všichni –

bývalí i stávající naši zaměstnanci.


Setkání to bylo opravdu skvělé,

v jednom sále sešli se čtyři ředitelé!

A k našemu „pedagogickému" svátku

obdrželi jsme hezké dárečky na památku.

Vzpomínalo se, jedlo, pilo,

o všem možném se hovořilo.

A koho by to napadlo,

že zhlédneme i divadlo?

To naše principálka milá

příjemný kulturní zážitek pro nás na úvod připravila. 

A že tohle představení veliký úspěch tady mělo,

nadšené „publikum" v sále potleskem na závěr nešetřilo.


Veliké poděkování tak patří všem,

kteří pro nás připravili tento výjimečný den.

Vzdělávání ať nám stále vzkvétá,

my Ti přejeme, milá školičko,

další úspěšná léta ...


autor: Jiřina Melková