ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU

Adaptační kurz má seznámit nové spolužáky, poskytnout možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv jinak, než jim nabízí školní třída. Cílem kurzu je i seznámení s třídním učitelem, který má možnost se do programu kurzu aktivně zapojit.


adaptak-23-07

Letos se kurz pro žáky šestých tříd konal ve dnech 18. a 19. 9. 2023 v RS Nesměř. Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků ze tříd 6. A, 6. B a 6. C s jejich třídními učiteli a paní asistentkou.

Program zajišťovalo Centrum outdoorových programů a v rámci různých sportovních, relaxačních i tvůrčích aktivit byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností žáků, vzájemné spolupráce, sebepoznání, sebereflexe i aktivního naslouchání.

Nejvíce se dětem líbil adrenalinový bumperball, lanový program a tvořivý „Kosmonaut“. Zážitky si jistě odnesly i ze společného ubytování a nocování.

Olga Svobodová
Andrea Čechová
Petr Florián