Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování začne
3. září 2018 (PO)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 31. ledna 2019 (ČT)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 28. června 2019 (PÁ)
Podzimní prázdniny 29. října 2018 (PO)
30. října 2018 (ÚT)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 22. prosince 2018 (SO)
- skončí 2. ledna 2019 (ST)
vyučování začne 3. ledna 2019 (ČT)
- ukončení klasifikace za první pololetí 22. ledna 2019 do 12:00 hod. (ÚT)
- předávání vysvědčení za první pololetí
31. ledna 2019
(ČT)
Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019
(PÁ)
Jarní prázdniny 4. března - 10. března 2019
(PO - NE)
Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019 (ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
21. června 2019 do 12:00 hod.
(ČT)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
28. června 2019
(ČT)
Hlavní prázdniny
29. června 2019
(SO)
  1. září 2019
(NE)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat dle potřeby v pondělí od 14:00 hodin

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 27. 8. 2018 pondělí 9:00 hod.
rodičovské schůzky 11. 9. 2018 úterý 17:00 hod.
2. pedagogická rada 19. 11. 2018 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 20. 11. 2018 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 24. 1. 2019 čtvrtek 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 22. 1. 2019 (úterý) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 15. 4. 2019 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 16. 4. 2019 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 24. 6. 2019 pondělí 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 21. 6. 2019 (pátek) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru