Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování začne
1. září 2022 (ČT)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 31. ledna 2023 (ÚT)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 30. června 2023 (PÁ)
Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2022 (ST,ČT)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2022 (PÁ)
- skončí 2. ledna 2023 (PO)
vyučování začne 3. ledna 2023 (ÚT)
- ukončení klasifikace za první pololetí 20. ledna 2023 do 12:00 hod. (PÁ)
- předávání vysvědčení za první pololetí
31. ledna 2023
(ÚT)
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023
(PÁ)
Jarní prázdniny 20. února - 26. února 2023
(PO - NE)
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023 (ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
20. června 2023 do 12:00 hod.
(ÚT)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
30. června 2023
(PÁ)
Hlavní prázdniny od:
1. července 2023
(PÁ)
                               do:
3. září 2023
(NE)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat pravidelně každé poslední pondělí v měsíci od 14:00 hodin, neurčí-li ředitel školy jinak.

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 25. 8. 2022 čtvrtek 9:00 hod.
rodičovské schůzky
8. 9. 2022 čtvrtek 17:00 hod.
2. pedagogická rada 21. 11. 2022 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 22. 11. 2022 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 23. 1. 2023 pondělí 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 20. 1. 2023 (pátek) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 17. 4. 2023 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 18. 4. 2023 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 22. 6. 2023 čtvrtek 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 20. 6. 2023 (úterý) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023
začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

 

Nepřehlédněte!

Inzerát na učitele/učitelku

Do našeho týmu přijmeme od srpna 2023 učitele nebo učitelku prvního stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do…

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru