Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování začne
2. září 2019 (PO)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 30. ledna 2020 (ČT)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 30. června 2020 (ÚT)
Podzimní prázdniny 29. října 2019 (ÚT)
30. října 2019 (ST)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2019 (PO)
- skončí 3. ledna 2020 (PÁ)
vyučování začne 6. ledna 2020 (PO)
- ukončení klasifikace za první pololetí 21. ledna 2020 do 12:00 hod. (ÚT)
- předávání vysvědčení za první pololetí
30. ledna 2020
(ČT)
Jednodenní pololetní prázdniny 31. ledna 2020
(PÁ)
Jarní prázdniny 9. března - 15. března 2020
(PO - NE)
Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020 (ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
22. června 2020 do 12:00 hod.
(PO)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
30. června 2020
(ÚT)
Hlavní prázdniny
1. července 2020
(ST)
  31. srpna 2020
(PO)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat dle potřeby v pondělí od 14:00 hodin

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 26. 8. 2019 pondělí 9:00 hod.
rodičovské schůzky 10. 9. 2019 úterý 17:00 hod.
2. pedagogická rada 25. 11. 2019 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 26. 11. 2019 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 23. 1. 2020 čtvrtek 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 21. 1. 2019 (úterý) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 20. 4. 2020 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 21. 4. 2020 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 24. 6. 2020 středa 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 22. 6. 2019 (pondělí) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru