Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování začne
1. září 2020 (ÚT)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 28. ledna 2021 (ČT)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 30. června 2021 (ST)
Podzimní prázdniny 29. října 2020 (ČT)
30. října 2020 (PÁ)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2020 (ST)
- skončí 3. ledna 2021 (NE)
vyučování začne 4. ledna 2021 (PO)
- ukončení klasifikace za první pololetí 19. ledna 2021 do 12:00 hod. (ÚT)
- předávání vysvědčení za první pololetí
28. ledna 2021
(ČT)
Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2021
(PÁ)
Jarní prázdniny 1. února - 7. února 2021
(PO - NE)
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021 (ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
21. června 2021 do 12:00 hod.
(PO)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
30. června 2021
(PÁ)
Hlavní prázdniny
1. července 2021
(ČT)
  31. srpna 2021
(ÚT)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat dle potřeby v pondělí od 14:00 hodin

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 25. 8. 2020 úterý 9:00 hod.
rodičovské schůzky 8. 9. 2020 úterý 17:00 hod.
2. pedagogická rada 23. 11. 2020 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 24. 11. 2020 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 21. 1. 2021 čtvrtek 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 19. 1. 2021 (úterý) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 19. 4. 2021 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 20. 4. 2021 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 23. 6. 2021 středa 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 21. 6. 2021 (pondělí) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.

 

 

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru